Bałtyk w centrum obrad

Przez dwa dni (25-26 sierpnia br.) ponad 200 reprezentantów krajów basenu Morza Bałtyckiego obradowało na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. A wszystko za sprawą XXIII Konferencji Parlamentarnej Morza Bałtyckiego, która odbyła się pod hasłem „Morze Bałtyckie – w poszukiwaniu harmonii”.
 
Przedstawiciele parlamentów 11 krajów nadbałtyckich, ministrowie oraz eksperci przyjechali do Polski na zaproszenie rektora prof. Ryszarda Góreckiego, pełniącego funkcję przewodniczącego Konferencji. Cztery sesje dwudniowych obrad poświęcone były współpracy w regionie Bałtyku, spuściźnie ekologicznej i kulturalnej oraz działaniom mającym na celu tworzenie harmonijnej i zrównoważonej przyszłości krajów nadbałtyckich.
 
Jak zaznaczył prof. Górecki, jednym z tematów przewodnich obrad było zagadnienie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego jako czynnika harmonijnego rozwoju. – Ten temat dobrze nawiązuje do kierunku studiów „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze”, który nasza uczelnia uruchomi od przyszłego roku akademickiego – powiedział rektor.
 
Ze strony polskiej w Konferencji uczestniczyli m.in. Bogdan Borusewicz, marszałek Senatu RP oraz Jacek Protas, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. – Tytuł Konferencji wskazuje, w jakim kierunku chcemy podążać. Koncentrujemy się na nowoczesności, podnosimy konieczność poszanowania przyrody. To nasza wizytówka – mówił Jacek Protas.
 
Konferencja Parlamentarna Morza Bałtyckiego spotyka się raz do roku na przełomie sierpnia i września na obradach plenarnych. Posiada ona swój stały sekretariat, który mieści się w Kopenhadze przy Radzie Nordyckiej.
 
Na podstawie: www.uwm.edu.pl

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny