poprawi jakość wody

Aerator poprawi jakość wody w jeziorze

Urząd Miasta Poznania (UM) poinformował, że zakończyła się gruntowna renowacja aeratora działającego na Jeziorze Strzeszyńskim w Poznaniu.

Celem działania aeratora jest napowietrzanie przydennych warstw wody.

Odnowiony i zmodernizowany aerator efektywniej poprawi jakość wody

Działający dotychczas napowietrzacz, nie tylko przeszedł renowację, ale został również rozbudowany o panel fotowoltaiczny. Umożliwia on napowietrzanie wody także w okresach bezwietrznych. Jak podkreśla poznański magistrat, dzięki temu urządzenie będzie wydajniejsze, tym samym efektywniej będzie wpływać na jakość wody w jeziorze.

Aerator, to – jak wyjaśnia poznański magistrat – urządzenie do napowietrzania wody przy dnie. Natleniając wodę osiąga się efekt polegający na usuwaniu z niej specyficznych gazów, takich jak metan czy siarkowodór. Jest to o tyle istotne dla ekosystemu jeziora, że gazy te są szkodliwe dla dużej części żyjących w wodzie organizmów żywych.

Napowietrzacz pracujący na Jeziorze Strzeszyńskim wykorzystuje energię wiatru, a od teraz, w bezwietrzne dni także promieniowanie słońca. Energię ze źródeł odnawialnych aerator wykorzystuje do wydobywania wody ze strefy naddennej na powierzchnię, rozpylania jej i odprowadzania z powrotem na dno, gdy zostanie ona już pozbawiona siarkowodoru i nasyci się tlenem. Instalacja wpływa też na czystość jeziora, dozując do zbiornika substancję oczyszczającą.

Urządzenie jest napędzane siłą wiatru, a nie pobieraną z sieci energią elektryczną. Oznacza to, że w użyciu jest całkowicie bezkosztowe – tłumaczy Piotr Szczepanowski, zastępca dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska UM.

W ciągu ostatnich 6 lat aerator przechodził drobne naprawy. Po latach przyszedł czas na gruntowną renowację – zaznacza UM. Dodatkowo urządzenie zostało oczyszczone z napisów naniesionych przez wandali. Poddano je też konserwacji. Dużym udogodnieniem będą wbudowane panele fotowoltaiczne – podkreśla magistrat. – Energia gromadzona w słoneczne dni umożliwi napowietrzanie wody także w okresie bezwietrznym. Dzięki temu aerator będzie jeszcze bardziej wydajny – dodaje wicedyrektor.

Aerator po renowacji został zainstalowany w tym samym miejscu, co wcześniej – nad najgłębszym punktem jeziora (pomiędzy kąpieliskiem a dużym pomostem). Taka lokalizacja zdaniem poznańskiego ratusza pozwala na najefektywniejsze wykorzystanie urządzenia.

Na podstawie www.poznan.pl

fot. UM Poznania

reklama

reklama

 

reklama