Jakość europejskich kąpielisk

Jakość europejskich kąpielisk. 83% kąpielisk w Europie z doskonałej jakości wodą

Jaka jest jakość europejskich kąpielisk? Z opublikowanego rocznego sprawozdania dotyczącego wody w kąpieliskach wynika, że w 2020 r. prawie 83% kąpielisk spełniało najbardziej rygorystyczne wymogi dotyczące wody „doskonałej” jakości w Unii Europejskiej (UE). Najnowsza ocena sporządzona przez Europejską Agencję Środowiska (EEA) we współpracy z Komisją Europejską (KE) opiera się na monitorowaniu 22 276 kąpielisk w całej Europie w 2020 r. Obejmuje ona państwa członkowskie UE, a także Albanię i Szwajcarię na przestrzeni całego 2020 r. – poinformowała KE.

Niemal 83% kąpielisk w Europie z wodą doskonałą, a minimalne normy spełniło 93% kąpielisk

Udział kąpielisk przybrzeżnych i śródlądowych z wodą „doskonałej” jakości ustabilizował się w ostatnich latach w całej Europie na poziomie ok. 85%, a w 2020 r. – 82,8%. Minimalne normy „wystarczającej” jakości wody zostały spełnione w 93% kąpielisk monitorowanych w 2020 r., a w pięciu krajach – na Cyprze, w Austrii, Grecji, na Malcie i w Chorwacji – co najmniej 95% wód w kąpieliskach było doskonałej jakości – wylicza KE.

Jakość wody w kąpieliskach w Europie pozostaje wysoka i jest to dobra wiadomość dla Europejczyków, którzy tego lata udadzą się na plaże i kąpieliska. Jest to wynik ponad 40 lat obowiązywania dyrektywy dotyczącej jakości wody w kąpieliskach, ciężkiej pracy wyspecjalizowanych specjalistów i współpracy. Przyjęty w maju plan działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń przyczyni się do utrzymania dobrego stanu i bezpieczeństwa wód oraz czystości mórz i rzek – powiedział Virginijus Sinkevičius, komisarz ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa.

Jakość europejskich kąpielisk jest wysoka, choć 1,3% ze złą wodą

Po czterdziestu latach działań mających na celu zapobieganie zanieczyszczeniom i ich ograniczanie jakość europejskich kąpielisk jest wysoka. Unijne prawo nie tylko pomogło podnieść ogólną jakość, ale również określić obszary, w których potrzebne są konkretne działania – stwierdził Hans Bruyninckx, dyrektor wykonawczy EEA.

Dwie trzecie kąpielisk znajduje się wzdłuż wybrzeży Europy. Dlatego wyniki monitoringu są cennym źródłem informacji dla urlopowiczów, którzy mogą dowiedzieć się, w jakich kąpieliskach woda jest najczystsza. W obecnej ocenie nie można było sklasyfikować jakości kilku kąpielisk, ponieważ ograniczenia związane z pandemią skutkowały niemożnością pobrania wystarczającej liczby próbek – tłumaczy KE.

W 2020 r. 296, czyli 1,3%, europejskich kąpielisk, miało wodę złej jakości. Chociaż odsetek kąpielisk o niskiej jakości nieznacznie spadł od 2013 r., problemy utrzymują się, zwłaszcza jeśli chodzi o ocenę źródeł zanieczyszczeń i wprowadzanie środków zintegrowanej gospodarki wodnej. W kąpieliskach, w przypadku których trudno jest zidentyfikować źródła lub przyczyny zanieczyszczenia, potrzebne są specjalne badania źródeł zanieczyszczeń – podkreśla KE.

Przegląd dyrektywy dotyczącej jakości wody w kąpieliskach

W ramach planu działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń oraz zgodnie z unijną strategią na rzecz bioróżnorodności 2030 KE rozpoczęła niedawno przegląd dyrektywy dotyczącej jakości wody w kąpieliskach. Ma on pomóc w ocenie, czy obecne przepisy są adekwatne do celu ochrony zdrowia publicznego i do poprawy jakości wody. Ma dać odpowiedź, czy istnieje potrzeba poprawy istniejących ram, w szczególności poprzez uwzględnienie nowych parametrów. W ramach tego procesu KE wkrótce zaangażuje się we współpracę ze społecznością zainteresowanych stron w drodze internetowych konsultacji publicznych.

Oprócz sprawozdania dotyczącego jakości wody w kąpieliskach EEA opublikowała również zaktualizowaną interaktywną mapę pokazującą wyniki dla każdego kąpieliska. Dostępne są również zaktualizowane sprawozdania krajowe, jak również informacje na temat wdrażania dyrektywy w poszczególnych krajach – dodaje KE.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

 

reklama