77 numer „Technologii Wody”

77 numer „Technologii Wody” – 12 lat od ukazania się pierwszego numeru

„Mija 12 lat od ukazania się pierwszego numeru »Technologii Wody«. Wszystkim Czytelnikom, Autorom, a także Członkom Rady Programowej z tej okazji chcielibyśmy serdecznie podziękować za to, że byliście z nami i wspieraliście nas przez wszystkie te lata” – można przeczytać w słowie wstępnym od Magdaleny Seidel-Przyweckiej, redaktor naczelnej wraz z zespołem redakcyjnym. A co zawiera 77 numer „Technologii Wody”? O tym najlepiej, choć w formie skrótowej, mówi spis treści numeru.

77 numer „Technologii Wody” – zaopatrzenie w wodę i jej bezpieczeństwo zdrowotne

Rubryka „Zaopatrzenie w wodę” obejmuje trzy publikacje. To artykuł pt. „Jakość wody w płytkich studniach kopanych – problem lokalny i globalny”, którego autorami są Marianna Ciślak i Michał Michałkiewicz. Ponadto teksty: „Metody bezwykopowe – praktyczna konieczność” (Joanna Sepełowska, Izabela Kruszelnicka i Dobrochna Ginter-Kramarczyk) oraz „Efekty kondycjonowania wody preparatem SeaQuest na przykładzie wybranych przedsiębiorstw wod-kan w Gilowicach (woj. śląskie) i Łobzie (woj. Zachodniopomorskie), przygotowany przez Annę Imperowicz-Pawlaczyk i Ewelinę Luranc.

Kolejny dział to „Bezpieczeństwo zdrowotne wody”. Tutaj zmieściły się dwa artykuły. „Procedury operacyjne jako element wykonawczy Planów Bezpieczeństwa Wody na przykładzie przekroczeń żelaza. Analiza wybranych przypadków”. Tekst napisali Iwona Gomuła-Lasocka i Łukasz Weber. Natomiast publikacja pt. „Azotany w wodzie przeznaczonej do spożycia a zagrożenie dla zdrowia – współczesne poglądy (aktualny stan wiedzy)” został napisany przez Małgorzatę Jamsheer-Bratkowską, Agnieszkę Stankiewicz i Dorotę Maziarkę.

77 numer „Technologii Wody” traktuje także o oczyszczaniu ścieków i porusza kwestie prawne i ekonomiczne

77 numer „Technologii Wody”, to także oczyszczanie ścieków. Część wydania poświęcona temu tematowi zawiera dwie publikacje. Pierwsza to „Nowoczesne technologie informatyczne w oczyszczalni ścieków” – przygotowana przez zespół autorski w składzie: Marcel Garczyk, Izabela Kruszelnicka i  Dobrochna Ginter-Kramarczyk. Natomiast druga to tekst pt. „Proline Promag W 800: zasilany bateryjnie przepływomierz elektromagnetyczny z dostępem do chmury”.

W treści obfituje rubryka „Zagadnienia prawne i ekonomiczne”, w której zamieszczonych zostało pięć tekstów. To „Ekonomiczne aspekty renowacji i remontów studni wodociągowych” (Marzena Boroń), „Analiza ryzyka dotycząca ujęć wody przeznaczonej do spożycia” (Klara Ramm), „Problemy odbiorców i dostawców usług dostawy wody i odprowadzania ścieków” (Bożena Rusinek), a także „Zmiana aspektów prawnych dotyczących przydomowych oczyszczalni ścieków na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat” (Aleksandra Urbaniak, Dobrochna Ginter-Kramarczyk, Izabela Kruszelnicka).

Ostatnim artykułem jest tekst pt. „Zmiany legislacyjne niezbędne dla poprawy bezpieczeństwa wody do picia i ochrony zdrowia publicznego wynikające z nowej DWD 2020/2184. Część I”, którego autorkami są Izabela Zimoch i Barbara Mulik.

Oprócz tego wydanie zawiera garść aktualności. Zachęcamy do lektury!

reklama

 

reklama