400 tys. zł na zakup pomp

400 tys. zł na zakup pomp

Radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego podjęli uchwałę w sprawie przekazania 400 tys. zł na zakup pomp służących do napowietrzania wody w rzece Barycz – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (UMWD).

Jak dodaje UMWD, pieniądze zostaną przekazane podlegającej samorządowi województwa spółce Stawy Milickie i mają pomóc w ratowaniu Doliny Baryczy przed skutkami groźnego dla ekosystemu zanieczyszczenia wód rzeki. Nowo zakupione pompy rozpoczną prace na rzece w ciągu najbliższych dni.

400 tys. zł na zakup pomp napowietrzających dla ratowania Baryczy

Nasze działania wynikają z troski o to piękne i unikatowe miejsce. Skutki katastrofy będziemy odczuwać jeszcze długo, teraz najważniejsze jest ratowanie przyrody – powiedział Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.

Urząd marszałkowski przypomina, że groźne dla środowiska zanieczyszczenie pojawiło się na rzece Barycz kilkanaście dni temu i dodaje, że na szczęście, dzięki szybkiej reakcji, udało się odciąć dopływy wody do Stawów Milickich. To sprawiło, że skażenie nie dotarło do rezerwatu przyrody.

Mam nadzieję, że podjęte działania pomogą w zminimalizowaniu skutków skażenia rzeki Barycz, która stanowi oś parku krajobrazowego. Wierzę, że już niedługo powróci tu życie – dodał Paweł Wybierała, członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Barycz i największy rezerwat przyrody

Przy okazji UMWD przypomina, że rzeka Barycz przepływa przez największy w Polsce rezerwat przyrody, a Park Krajobrazowy Dolina Baryczy to miejsce nazywane ptasim rajem. Najwięcej gatunków zwierząt można spotkać na terenie Stawów Milickich. To jeden z cenniejszych ośrodków ornitologicznych w Europie, a zarazem obszar największego kompleksu stawów hodowlanych w Polsce. Ze względu na wartości przyrodnicze i walory krajobrazowe Dolina Baryczy jest obszarem chronionym. I właśnie w ratowaniu tego cennego obszaru ma pomóc przeznaczenie 400 tys. zł na zakup pomp napowietrzających.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UMWD

fot. UMWD

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny