12 umów w trzy dni

W dniach 27-29 sierpnia br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku podpisano 12 umów z beneficjentami w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wszystkie dofinansowane projekty dotyczą przygotowania dokumentacji, która będzie stanowiła podstawę ubiegania się o środki na realizację inwestycji w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej w przyszłej perspektywie finansowej.
 
Dotację otrzymały przedsięwzięcia: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin”, „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skarszewy”, „Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Zblewo”, „Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci w gminie Dębnica Kaszubska”, „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”, „Modernizacja ciągu przeróbki osadów oczyszczalni ścieków Dębogórze – Etap D. Faza 1”, „Gdański projekt wodno-ściekowy – etap III”, „Modernizacja oczyszczalni i budowa kanalizacji w aglomeracji Nowy Dwór Gdański”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Żukowo”, „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”, „Modernizacja i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni ścieków w Człuchowie” oraz „Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Stężyca”.
 
Łączna wartość wszystkich projektów przekracza 10 mln zł, zaś wsparcie z Funduszu Spójności wynosi ponad 7 mln zł.
 
Na podstawie: www.wfosigw.gda.pl

Partner Portalu

Partner Portalu