100 zbiorników na deszczówkę

W Katowicach zamontują 100 zbiorników na deszczówkę

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach (KZGM) od 2020 r. wyposaża budynki mieszkalne w zbiorniki na deszczówkę. Jak przekazał Urząd Miasta Katowice (UM), KZGM przygotował kolejnych 100 zbiorników na deszczówkę do zamontowania.

100 zbiorników na deszczówkę – skorzystają z nich mieszkańcy

W Katowicach jesteśmy świadomi obowiązku adaptacji do zmian klimatu. W tym zakresie działamy na wielu frontach. Z jednej strony prowadzimy nasadzenia zieleni w centrum miasta, tak jak chociażby miało to miejsce na al. Korfantego czy ul. Warszawskiej, z drugiej natomiast za ponad 92 mln zł wybudowaliśmy sieć 25 zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności 11 mln litrów, które pozwalają magazynować wodę podczas ulewnych deszczów. Do tego dochodzi edukacja wśród dzieci i młodzieży oraz drobniejsze, ale równie ważne zadania, np. montaż przy budynkach z zasobu miejskiego zbiorników, dzięki którym możliwe jest podlewanie osiedlowej zieleni. Największą wartością takich projektów jest to, że wychodzą one od samych mieszkańców, np. poprzez zgłoszenia do Zielonego Budżetu miasta Katowice – powiedział Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Pierwsze ustawione przez KZGM zbiorniki na deszczówkę pojawiły się w 2020 r. W ciągu trzech lat KZGM postawił ich 76. Znajdują się przy budynkach mieszkalnych będących w zasobie komunalnym Katowic, m.in. przy ulicach Zarębskiego, Uniczowskiej, Owsianej, Bytkowskiej, Kijowskiej oraz Mariackiej. Mają pojemność od 210 l do 1000 l. Realizowana obecnie akcja montowania zakłada postawienie kolejnych 100 zbiorników. Ich wartość to ponad 46 tys. zł. Zainstalowano już 55 zbiorników, m.in. przy ulicach Plebiscytowej, Wojewódzkiej i Ligonia.

Do rozdysponowania zostało jeszcze 45 pojemników. Chcemy, aby znalazły one swoje miejsca przy budynkach, które mają miniogródki, o które często dba kilka osób. Dzięki temu nikt nie będzie musiał ponosić dodatkowych kosztów związanych z podlewaniem kwiatów. Lokalni ogrodnicy mogą zgłaszać się do swoich administracji z propozycjami miejsc na pojemniki – dzięki temu trafią one tam, gdzie faktycznie mieszkańcy dbają o swoją przestrzeń i tym działaniem będzie można ich wspomóc – zachęcił Marcin Gawlik, dyrektor KZGM.

Aktualnie przy budynkach KZGM stoi 131 pojemników o łącznej pojemności blisko 45,5 tys. litrów. Magistrat poinformował też, że w tym roku ustawione zostaną zbiorniki na deszczówkę zgłoszone do ubiegłorocznej edycji Zielonego Budżetu miasta Katowice. Na ten cel KZGM przeznaczy 17 tys. zł.

Rozwiązanie pomoże zaoszczędzić wodę

Poprzez coraz częściej występujące w Polsce susze, spowodowane zmianami klimatu, oszczędzanie wody stało się koniecznością. W wielu krajach, podczas suszy zabrania się np. podlewania roślin wodą z sieci. Jakkolwiek nasze trawniki i ogrody są ważne, to jednak przede wszystkim woda z sieci powinna służyć ludziom. Dlatego zbieranie deszczówki jest w tym kontekście bardzo ważnym działaniem. Woda, która spłynęłaby do kanalizacji deszczowej może być magazynowana w specjalnych zbiornikach, a następnie wykorzystywana właśnie do podlewania roślin.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. KAW

Partner Portalu

Partner Portalu