Tag - ZUOK Orli Staw

Gmina Żelazków – nowy uczestnik Związku

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” (ZKG) z siedzibą w Kaliszu poinformował, że powiększył się o nową gminę członkowską. Zgodnie z...

Modernizacja ZUOK Orli Staw z aneksem

Pod koniec września br. Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” (ZKG) poinformował, że 22 września podpisany został aneks do umowy o...

Prace modernizacyjne w ZUOK

Prace modernizacyjne w ZUOK, czyli w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, nie zwalniają tempa – zapewnia Zakład i wskazuje, że po...

Ponowny rozruch zakładu w „Orlim Stawie”

W Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” (ZUOK) prowadzone są prace modernizacyjne, obejmujące linię sortowniczą. Jak podały Związek...

Nowe sito bębnowe w „Orlim Stawie”

Zakończono montaż nowego sita bębnowego w budynku sortowni w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” (ZUOK). Jak zaznacza Zakład, zarówno...