Tag - zieleń miejska

Miasto ochroni 150 ha terenów zieleni

Urząd Miasta Wrocławia (UM) przekazał informację o wycofaniu się z możliwości zabudowy mieszkaniowej na wielu terenach zieleni. W ten sposób Wrocław chce...

Pierwsze Arbotagi na gdańskich drzewach

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni (GZDiZ) rozpoczął znakowanie miejskiego drzewostanu. Arbotagi to tabliczki, które umożliwiają katalogowanie drzew i ułatwiają...

Zielone aleje przy drogach

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (ZDW) kontynuuje program odtwarzania zielonych alei przy przebudowanych drogach wojewódzkich. Ponad 300 kolejnych drzew...

Coraz więcej zielonych torów w stolicy

Już 33 km torów tramwajowych w stolicy jest pokryte zieloną roślinnością. Ale to nie koniec – zapowiedział Urząd m.st. Warszawy (UM). Magistrat dodał, że w...

Owce: proekologiczny sposób koszenia trawy

Katowicki Zakład Zieleni Miejskiej (ZZM) zdecydował się przetestować proekologiczny sposób koszenia trawy i zatrudnić zwierzęta na umowę o dzieło. W ten sposób...

Shortcode field is empty!