Tag - zapobieganie suszy

Stepowienie kraju – realnym problemem!

Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1995 r. ustanowiło 17 czerwca Światowym Dniem Walki z Pustynnieniem i Suszą. Choć wydawać by się mogło, że brak wody w ograniczonym...

Zagrożenie suszą – Gdańsk przeciwdziała

Mimo, że w ostatnich dniach padało i spodziewane są kolejne deszcze, zagrożenie suszą jest wciąż bardzo duże – stwierdza Urząd Miejski w Gdańsku (UM) i...

Susza i utrzymanie zieleni w Rybniku

Panująca susza sprawia, że niektóre miasta decydują się wstrzymać koszenie miejskich trawników i zieleńców. Jak zawsze są zwolennicy i przeciwnicy takiego...

Ruda Śląska w walce z suszą

Ograniczenie koszenia, zakładanie łąk kwietnych i gromadzenie deszczówki – to najnowsze działania miasta związane z utrzymaniem zieleni, mające na celu lepszą...