Tag - zaopatrzenie w ciepło

Miejskie ekodotacje w Częstochowie

Do 28 kwietnia br. w Częstochowie można składać wnioski o dofinansowanie modernizacji systemu grzewczego, wykonania fotowoltaiki oraz usunięcia azbestu. Jak...

Do 95% bezzwrotnego dofinansowania

Wielkopolscy samorządowcy poznali założenia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. To – jak zaznacza Wielkopolski Urząd Wojewódzki w...

Idea wykorzystania ciepła odpadowego

Wielu procesom przemysłowym towarzyszy produkcja energii w postaci ciepła. Nazywane jest ono ciepłem odpadowym i może osiągać poziom nawet 70% przetwarzanej...

Shortcode field is empty!