Tag - Zamek w Stobnicy

Zamek w Stobnicy – decyzja znów odroczona

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu (WUW) poinformował, że decyzja w głośnej sprawie prowadzonej pod kątem stwierdzenia nieważności decyzji starosty...

Zamek w Stobnicy – ciąg dalszy

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu poinformowała o kolejnych krokach podjętych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (RDOŚ)...