Tag - zakład unieszkodliwiania odpadów komunalnych

Prace modernizacyjne w ZUOK

Prace modernizacyjne w ZUOK, czyli w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, nie zwalniają tempa – zapewnia Zakład i wskazuje, że po...

Ponowny rozruch zakładu w „Orlim Stawie”

W Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” (ZUOK) prowadzone są prace modernizacyjne, obejmujące linię sortowniczą. Jak podały Związek...

Nowe sito bębnowe w „Orlim Stawie”

Zakończono montaż nowego sita bębnowego w budynku sortowni w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” (ZUOK). Jak zaznacza Zakład, zarówno...

Jubileusz ZUOK w Spytkowie

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie (ZUOK), jako kluczowy element kompleksowego systemu gospodarki odpadami, realizowanego przez Mazurski...

Dzień otwarty w ZUOK „Orli Staw”

11 maja br. w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” (ZUOK) odbył się Dzień Otwarty. Wydarzenie zostało zorganizowane z okazji jubileuszu...

ZUOK „Orli Staw” – 10 lat działania!

Uroczystości związane z obchodami 10-lecia Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” (ZUOK) odbyły się 9 września br. w auli Uniwersytetu im...