Tag - zagospodarowanie odpadów

Odpady komunalne w KPGO 2022

Uchwała Rady Ministrów z 1 lipca 2016 r. w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022 (KPGO) została opublikowana 11 sierpnia 2016 r. w Monitorze Polskim...

O bioodpadach w Sandomierzu

Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji, w sposób, który zapewni spełnienie wymogów w zakresie ich odzysku i recyklingu oraz ograniczenia...

Odpady z Legnicy do instalacji LPGK

Rada Miejska Legnicy na ostatniej przed wakacyjną przerwą sesji, która odbyła się 25 lipca br., obok kilku innych, przyjęła również uchwałę dotyczącą...

Zamówienia in-house w nowej formule

Ponad 3 miesiące po terminie wyznaczonym na implementację Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień...