Tag - zagospodarowanie odpadów

Tabliczki z prośbą od leśników

Zaśmiecanie terenów leśnych to ciągle nieustające zjawisko w całej Polsce, także w lasach Nadleśnictwa Elbląg (NE), obejmujących swoim zasięgiem Wysoczyznę...

ZGO zainwestuje w rozbudowę kolejne środki

Zakład zagospodarowania odpadów w Jarocinie będzie nowocześniejszy – zapewnia spółka ZGO – Wielkopolskie Centrum Recyklingu (ZGO), która zainwestuje w...

Gmina Żelazków – nowy uczestnik Związku

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” (ZKG) z siedzibą w Kaliszu poinformował, że powiększył się o nową gminę członkowską. Zgodnie z...

Udział w rynku mocy podsumowany

Pod koniec lipca br. Grupa REMONDIS, dostawca usług komunalnych, podsumowała dotychczasowy udział w rynku mocy i, po zakończonym sukcesem etapie pilotażowym...

reklama

partner merytoryczny

partner merytoryczny