Tag - Wykorzystanie wód opadowych

Zbiornik na wodę opadową gotowy!

Gotowy do użytku jest już podziemny zbiornik na wodę opadową o pojemności 2 tys. m3 przy ul. Słowiańskiej w Gorzowie Wielkopolskim. Teren tzw. placu cyrkowego...

Złapać deszcz by użyć kropli dla ogrodu

W obliczu zmian klimatu i dotkliwie odczuwalnego deficytu wody władze miast coraz częściej zachęcają mieszkańców do zatrzymania wody opadowej na terenach...

Deszczówka – inwestycje ze wsparciem

Ponad milionowa dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 to środki przyznane na budowę i przebudowę...

Dotacje dla chcących złapać wodę

Złapać wodę opadową we Wrocławiu! Woda opadowa to najlepsze i nieodpłatne źródło wody, dzięki któremu możemy żyć oszczędniej i bardziej ekologicznie...

Złap deszcz – konkurs dla Wrocławia

Aby zachęcić mieszkańców i rozwinąć ich zachowania proekologiczne związane z oszczędzaniem wody, MPWiK we Wrocławiu przygotowało dla mieszkańców pojemniki do...

Wypracują proekologiczne standardy ulic

Biuro Wody i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia (UM) we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu sporządza aktualizację Standardów planowania...

Ruda Śląska zagospodarowuje deszczówkę

Ponad 43 mln zł unijnego dofinansowania pozyskała Ruda Śląska na zagospodarowanie wód opadowych. Dotacja dotyczy budowy 19 km sieci kanalizacji deszczowej oraz...