Tag - Wykorzystanie wód opadowych

Unijne dotacje na wody opadowe

Od 29 czerwca br. samorządy miejskie będą mogły starać się o unijne dotacje na wody opadowe, a konkretnie na budowę, rozbudowę lub remont sieci kanalizacji...