Tag - wsparcie na OZE

Uproszczony proces leasingowania fotowoltaiki

Firma Millennium Leasing na mocy zawartej umowy rozpoczyna współpracę ze spółką ESOLEO, dostarczającą instalacje fotowoltaiczne. Nowo nawiązane partnerstwo ma...

„Mój Prąd” – budżet powiększony

Choć nabór wniosków w programie „Mój Prąd” trwa jeszcze do 18 grudnia br., to wnioskodawcy już wyczerpali miliardową pulę dotacji na mikroinstalacje...

Ponad 4,4 mln zł dofinansowania na OZE

Ponad 4,4 mln zł unijnego wsparcia na gospodarkę niskoemisyjną trafi do gmin w subregionie siedleckim – informuje Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego...

Elektrownie wodne z instrumentami FIT i FIP

Grupa Energa poinformowała, że spółka Energa Wytwarzanie skorzysta z instrumentów wsparcia odnawialnych źródeł energii (OZE). Chodzi o dedykowane niewielkim...

Instalacje OZE ze wsparciem

3 września br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) rozpocznie przyjmowanie wniosków o unijne dofinansowanie przedsięwzięć...

Kolejne dofinansowanie na OZE

Marek Szczepanik, członek Zarządu Województwa Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podpisał kolejne umowy na dofinansowanie projektów związanych z...