Tag - woda

Dofinansowanie inwestycji wod-kan

W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach zostało dziś zawartych 40 umów dotyczących dofinansowania zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Łączna kwota umów...

Kranówka w krakowskich szkołach

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie, we współpracy z tamtejszym Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta, zorganizowały akcję „W Krakowie...

Cena za wodę i ścieki w Gdyni bez zmian

Urząd Miasta w Gdyni poinformował, że w przyszłym roku nie zmieni się cena za wodę i ścieki. Według Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni (PEWIK)...

Przeciwpowodziowe lodołamacze

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poinformował, że w ramach działań przeciwpowodziowych przekaże dotację z Programu...