Tag - WIOŚ

Kara za brak ewidencji odpadów

Do 22 września 2021 r. obowiązywał przepis art. 180 ustawy o odpadach, określający wykroczenie związane z nieprowadzeniem ewidencji odpadów. Konsekwencją za...

Drony przy kontrolach rolniczych

Głównym zadaniem wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska (WIOŚ-ów) jest prowadzenie działalności kontrolnej, przeciwdziałanie poważnym awariom w środowisku...

Utrudnianie kontroli WIOŚ

Istotne wydłużenie czasu kontroli poprzez nieodbieranie korespondencji, nieudzielanie wyjaśnień, nieprzedkładanie żądanych dokumentów oraz ograniczanie...

partner merytoryczny

partner merytoryczny