Tag - WFOŚiGW

Kolejne sokoły wędrowne w milickich lasach

Przyrodnicy kontynuują akcję reintrodukcji młodych sokołów wędrownych na Dolnym Śląsku – donosi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we...

W trosce o lepszą jakość powietrza

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Tychach otrzymało dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wsparcie dotyczy dwóch...

Zielone pracownie w Będzinie

Kolejne szkoły otrzymały nagrody w drugiej edycji, organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW)...

Ekoożywienie Domu Zdrojowego

Urząd Miejski w Gdańsku poinformował, że zabytkowy Dom Zdrojowy w Brzeźnie otrzymał szansę na powrót do czasów świetności. Rozstrzygnięty został bowiem konkurs...

Zagwarantowane dostawy wody

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (WFOŚiGW) poinformował o zakończonej modernizacji i rozbudowie Stacji Uzdatniania Wody w...

EkoAktywni nagrodzeni

Rozstrzygnięto tegoroczną edycję konkursu EkoAktywni, którego organizatorem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach...

Sokoły wędrowne – pierwszy lot

Na terenie całego kraju prowadzona jest reintrodukcja sokołów wędrownych. W ubiegłym roku pierwszy lęg tych ptaków stwierdzono w okolicach Żmigrodu. Tym razem...