Tag - ustawa Prawo wodne

Decyzje środowiskowe – kolejne zmiany

20 września 2018 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2018 r. poz. 1722, dalej...

Prawo wodne przyjęte przez Sejm

Podczas trwającego jeszcze 46. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej posłowie uchwalili ustawę – Prawo wodne. Zgodnie z uzasadnieniem do ustawy akt ten...