Tag - ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę…

Zaopatrzenie w wodę na celowniku NIK

Woda w kranach ma często niedostateczną jakość i zbyt niskie ciśnienie, a w dodatku dostarczana jest z przerwami i w niewystarczającej ilości – wskazuje...

Zaopatrzenie w wodę na wsi pod lupą NIK

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) odniosła się do tematyki zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców gmin wiejskich. Przedsiębiorstwa wodociągowe działające na...