Tag - ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie

Rynek odpadów

Zarówno mieszkańcom jak i przedsiębiorcom, w tym działającym na rynku usług wodociągowo-kanalizacyjnych, znacząco wzrosły koszty utrzymania i działalności w...

Przenoszenie odpowiedzialności za odpad

Wytwórcy odpadów, zwłaszcza ci prowadzący działalność przemysłową, w swojej bieżącej działalności skupiają się przede wszystkim na tym, by znaleźć podmiot...