Tag - Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Ważność decyzji środowiskowej

Co oznacza ważność decyzji środowiskowej? Należy przez to rozumieć czas, w którym inwestor może wystąpić z wnioskiem o wydanie jednej z decyzji wskazanych w...

Przeciw wyłudzaniu tzw. ekoharaczy

Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza (UMP) poinformowała o tym, że podczas posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury Rozwoju Lokalnego, Polityki...

partner merytoryczny

Shortcode field is empty!