Tag - ustawa o odpadach

RECAL w sprawie zmiany ustawy o odpadach

Fundacja na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL poinformowała nas o swoim stanowisku w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz...

Nowelizacja ustawy o odpadach

Minister Środowiska przedstawił do zaopiniowania oraz wyrażenia uwag w ramach konsultacji społecznych projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz...