Tag - ustawa o ochronie przyrody

Problematyka zieleni a tzw. spory sąsiedzkie

Zieleń rosnąca na jednej nieruchomości często stanowi problem dla właściciela gruntu sąsiadującego. W aktualnie obowiązującej ustawie o ochronie przyrody...

Będzie skuteczniejsza ochrona przyrody

Komenda Główna Policji (KGP) poinformowała, że 2 października br. rozpoczęła się pierwsza tura szkoleń adresowanych do policjantów służby prewencyjnej i...

Nowe zasady wycinki drzew

W ostatnim czasie ustawodawca po raz kolejny zmienił przepisy dotyczące wycinki drzew. Ustawa z 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (DzU z...