Tag - termomodernizacja

Pożyczki na modernizację energetyczną

Planujesz modernizację energetyczną budynków? Szukasz środków na ten cel? – pyta Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM). I zachęca do...

Termomodernizacja w Częstochowie

Zakończył się pierwszy, zasadniczy etap europejskiego projektu termomodernizacji częstochowskich szkół – poinformował Urząd Miasta Częstochowy (UM). Dzięki...

Modernizacja energetyczna i OZE na Mazowszu

Do kolejnych mazowieckich gmin trafią środki unijne na poprawę efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej – poinformował Urząd Marszałkowski...

Termomodernizacja budynków kultury

Dzięki przeprowadzonej termomodernizacji dziewięciu budynków użytkowanych przez jednostki kultury koszty ich eksploatacji będą niższe – podkreśla Urząd...

Ocieplone ściany i wymienione ogrzewanie

Osiem budynków przy ul. Jaracza w Zdrojach przeszło w tym roku gruntowną termodernizację – informuje szczecińska spółka Towarzystwo Budownictwa Społecznego...

Walka ze smogiem

O tym, że Polska wciąż jest europejskim rekordzistą w zanieczyszczeniu pyłami, a średnioroczne stężenia rakotwórczego benzo(a)pirenu przekraczają dopuszczalne...