Tag - susza

Komitet wzywa do wdrożenia EU Blue Deal

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) przyjął oficjalną rekomendację dla wdrożenia w Unii Europejskiej (UE) kompleksowej strategii wodnej. Strategia...

Dofinansowanie lotów patrolowo-gaśniczych

Na terenie Leśnej Bazy Lotniczej PGL RDLP w Katowicach – Lotnisko Opole-Polska Nowa Wieś podpisano umowy na dofinansowanie lotów patrolowo-gaśniczych na...

Poznań chce powstrzymać skutki suszy

Zmiany klimatyczne powodują m.in. obniżanie się poziomu wód gruntowych, a w konsekwencji usychanie roślin. W Grodzie Przemysła powstają innowacyjne...

Shortcode field is empty!