Tag - Środowisko i Gospodarka

Terkawka pod lupą WIOŚ-u

9 lipca br. Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Elblągu odebrała zgłoszenie dotyczące śnięcia ryb i nieprzyjemnego zapachu wody rzeki...

Nowe mechanizmy

Podczas 71. posiedzenia Sejmu przyjęto ustawę o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020...

Pomoc publiczna – nowe zasady

Od 10 lipca 2014 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Ministra Środowiska z 2 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy...

Złapać króliczka

W związku z protestami mieszkańców Niepołomic dotyczącymi wydania decyzji środowiskowej firmie zajmującej się zbieraniem, transportem i odzyskiem odpadów...

Wokół zrównoważonego rozwoju

Realizacja działań wynikających z postanowień Konferencji ONZ nt. Zrównoważonego Rozwoju – Rio+20 to główny temat rozmów podjętych na drugiej sesji Forum...

Baterie i akumulatory pod lupą

Podczas pierwszego dnia 71. posiedzenia Sejmu (9 lipca br.) posłowie zajęli się drugim czytaniem rządowego projektu nowelizacji ustawy o bateriach i...

Woda na wsi

Rozpowszechnianie wśród mieszkańców Śląska wiedzy o prawidłowym kształtowaniu zasobów wodnych na obszarach wiejskich, wzrost jakości życia na wsi oraz...

Rozdysponowane wsparcie

Montaż urządzeń do unieszkodliwiania odpadów, wdrażanie energooszczędnych technologii produkcyjnych, wprowadzanie nowoczesnych systemów zarządzania...

Palący problem odpadowy

8 lipca br. na terenie nielegalnego wysypiska śmieci na osiedlu Zarzecze w Świdnicy wybuch pożar. Dzięki szybkiej reakcji służb ratowniczych udało się zapobiec...

Konwent Marszałków RP

Zagospodarowanie rzek pod kątem projektów prorozwojowych oraz problemy gospodarki odpadami w świetle opracowania planów inwestycyjnych – to zagadnienia, które...

partner merytoryczny

Shortcode field is empty!