Tag - Środowisko i Gospodarka

EMAS i norma ISO – przewodnik

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przypomina, że 15 września 2015 r. opublikowano nową wersję normy ISO 14001. Trzyletni okres przejściowy na jej pełne...

Moda przyjazna środowisku

Niemal tydzień temu, w sobotę (5 listopada) w Pile odbyła się kolejna edycja pokazu mody Zoomy Fashion. Tym razem pokaz niósł za sobą także głębszy przekaz, co...

Wsparcie dla programu ochrony Karpat

Grupa VIVE poinformowała o wsparciu finansowym dla następnego programu ochrony środowiska prowadzonego przez WWF Polska. Firma, oprócz programu ochrony...

Zmiany w EMAS do konsultacji

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) poinformowała, że Komisja Europejska (KE) przedstawiła do publicznych konsultacji projekty zmienionych załączników...

Ratownictwo ekologiczne wsparte samochodem

Nowoczesny pojazd, wyposażony m.in. w instalację zraszaczową, służącą do usuwania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych oraz poważnych awarii środowiskowych...