Tag - selektywna zbiórka

Test recyklomatu w sieci handlowej

Polska zajmuje przedostatnią pozycję wśród państw Unii Europejskiej (UE) w zestawieniu najbardziej „zielonych” państw świata (Environmental Performance Index...

Magazynowanie odpadów w gminnym PSZOK-u

Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK-i), prowadzone przez gminę samodzielnie lub wspólnie z innymi samorządami, są, z mocy prawa, zwolnione...

Zbiórka olejów jadalnych

Do aktywności, jaką jest selektywna zbiórka olejów jadalnych zachęca Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej (UM). Magistrat...

Odbiór odpadów komunalnych w Mielcu

Odbiór odpadów komunalnych już od kilku lat budzi wiele kontrowersji w większości gmin w Polsce – zwraca uwagę Urząd Miejski w Mielcu (UM). Według magistratu...

reklama