Tag - selektywna zbiórka odpadów

Mobilny PSZOK raz na dwa miesiące

Od 1 sierpnia 2016 r. obowiązywać będzie nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Legnicy. Zgodnie z nim zbiórka odpadów...

Drewno lub atrakcje wodne za odpady

15 lipca br. w Warszawie działanie rozpoczęły dwa Punkty Wymiany Odpadów Dzielnicy Wisła. W zamian za przyniesione odpady będzie w nich można otrzymać...

Zbiórka szkła w Bielsku-Białej

W minionym tygodniu informowaliśmy o zmianach w systemie gospodarki komunalnymi, jakie zostały wprowadzone w Gdańsku (czytaj). Od 1 lipca br. wprowadzono tam...

PSZOK bliżej ludzi

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na samorządy obowiązek utworzenia samodzielnie bądź z innymi gminami punktów selektywnej zbiórki...

PSZOK na bazie norweskich doświadczeń

Około 8 mln zł. kosztował Centralny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Polkowicach, którego uroczyste otwarcie nastąpiło 22 czerwca br...