Tag - segregacja odpadów

Rusza projekt pn. „PosegREgowani”

Ta tematyka co rusz pojawia się w przestrzeni publicznej, ale jeszcze nikt nie podszedł do niej w tak nowoczesny oraz interaktywny sposób – przekonuje spółka...

Test recyklomatu w sieci handlowej

Polska zajmuje przedostatnią pozycję wśród państw Unii Europejskiej (UE) w zestawieniu najbardziej „zielonych” państw świata (Environmental Performance Index...

Magazynowanie odpadów w gminnym PSZOK-u

Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK-i), prowadzone przez gminę samodzielnie lub wspólnie z innymi samorządami, są, z mocy prawa, zwolnione...

Kampania edukacyjna #gdanskiealtany

W Gdańsku od wielu lat prowadzony jest szereg działań edukacyjnych w zakresie prawidłowej segregacji odpadów – podkreśla Urząd Miejski w Gdańsku (UM)...

Zbiórka olejów jadalnych

Do aktywności, jaką jest selektywna zbiórka olejów jadalnych zachęca Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej (UM). Magistrat...

Odbiór odpadów komunalnych w Mielcu

Odbiór odpadów komunalnych już od kilku lat budzi wiele kontrowersji w większości gmin w Polsce – zwraca uwagę Urząd Miejski w Mielcu (UM). Według magistratu...

reklama