Tag - Ścieki

Będzie kanalizacja dla Chwałęcic

24 marca 2020 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku (PWiK), które podjęło decyzję o...

Będzie nowa kanalizacja w gminie Masłów

Mieszkańcy Doliny Marczakowej w gminie Masłów jeszcze tego lata będą mieli nową kanalizację – informują Wodociągi Kieleckie (WK). Umowę z wykonawcą podpisano w...

Złoża biologiczne w oczyszczaniu ścieków

„Złoża biologiczne w małych i średnich oczyszczalniach” taki tytuł nosi najnowsza książka wydana nakładem Wydawnictwa Seidel-Przywecki. Autorami tej publikacji...

Jubileusz „Forum Eksploatatora”

„Ukończyliśmy 20 rok życia, my, to znaczy Forum Eksploatatora. Pierwsze wydania Forum ukazywały się cztery razy w roku. Dziś regularnie co dwa miesiące...

Nowa kanalizacja w gminie Masłów

Kolejna miejscowość w północnej części gminy Masłów będzie miała nową kanalizację – poinformowały Wodociągi Kieleckie. W czwartek 6 lutego br. w siedzibie...