Tag - Ścieki

Aktualizacja KPOŚK – mapa drogowa

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW WP) poinformowało, że przygotowało „Mapę drogową dla aglomeracji ubiegających się o ujęcie w VI aktualizacji...

Nieczystości z ubojni do rzeki?

Policjanci z Komisariatu Policji w Radoszycach, wspólnie z pracownikami z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach (WIOŚ) prowadzą czynności...

Oczyszczalnia ścieków do rozbudowy

Zmodernizowana, rozbudowana i dostosowana do unijnych wymogów zostanie oczyszczalnia ścieków komunalnych w Moryniu. Jak podaje Urząd Marszałkowski Województwa...

Mikrobiologia ścieków

Wprowadzenie Ścieki są miejscem bytowania licznych drobnoustrojów, które pochodzą od człowieka, zwierząt, roślin, licznych procesów produkcyjnych, a także z...