Tag - RDLP

List intencyjny dla turystyki rowerowej

11 września br. w siedzibie Urzędu Gminy w Kozienicach podpisany został list intencyjny dla turystyki rowerowej, dotyczący rozwijania współpracy, w...

Kolejne strefy ochrony ostoi ptaków

Na terenie Nadleśnictwa Ruda Maleniecka utworzono dotychczas dwie strefy ochrony ostoi wokół gniazd i miejsca bytowania cennych i chronionych gatunków ptaków –...

Powstają nowe plany urządzenia lasu

Kolejne trzy nadleśnictwa spośród dwudziestu trzech na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu (RDLP) będą miały nowe plany urządzenia lasu...

Szkody w drzewostanach po nawałnicach

Czerwcowe nawałnice wyrządziły znaczące szkody w drzewostanach Nadleśnictwa Mircze. Trwa szacowanie strat i zagospodarowywanie zalegającego drewna –...

Torfianki dla iglicy małej

W czerwcu Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne (M-ŚTO) odtworzyło dwie torfianki dla iglicy małej. Działania zrealizowano w ramach ochrony...