Tag - przepisy ochrony środowiska

Skarga na WPGO i interes prawny

Treść wojewódzkich planów gospodarki odpadami (WPGO) ma zasadnicze znaczenie dla podmiotów świadczących usługi z zakresu zagospodarowania odpadów, gdyż w dużym...

Nowe Prawo wodne – zgoda wodnoprawna

18 października 2016 r. Rada Ministrów przyjęła ze zmianami projekt ustawy – Prawo wodne. W nowej ustawie, regulującej system zarządzania gospodarką wodną...

Kłopotliwy art. 38a ustawy o odpadach

Zapoczątkowana w styczniu 2012 r. tzw. rewolucja śmieciowa, czyli wejście w życie Ustawy z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w...

Profil zaufany w ochronie środowiska

29 września br. ogłoszono Ustawę z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (DzU z 2016 r. poz. 1579). Jej celem jest...