Tag - prawo ochrony środowiska

Ograniczyć obciążenia sprawozdawcze dla MŚP

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców (BRMŚP) poinformowało, że Rzecznik MŚP zaproponował zmiany w przepisach dotyczących ochrony środowiska, które...

Wszystko o decyzji środowiskowej

Co to takiego decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, tzw. decyzja środowiskowa? Przy jakich inwestycjach jej uzyskanie...

Duża nowelizacja ustawy środowiskowej

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o...