Tag - pozwolenia środowiskowe

Brak pozwolenia – z jakiej przyczyny?

„Przyczyna braku pozwolenia może mieć znaczenie (…)” – czytamy w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) w Warszawie z 12 grudnia 2011 r. Tak...

Termin rozpoczęcia eksploatacji instalacji

Korzystanie ze środowiska, a przede wszystkim eksploatacja instalacji powodującej emisję do środowiska (np. gazów lub pyłów), wymaga szczegółowej weryfikacji w...

partner merytoryczny

Shortcode field is empty!