Tag - Poprawa jakości środowiska miejskiego

Największy projekt ekologiczny w Łodzi

To będzie największy projekt ekologiczny w Łodzi – na głównych dwupasmówkach w mieście pojawią się tysiące nowych drzew, aby chronić łodzian przed upałem i...

Kraków. Jakość powietrza poprawia się

Urząd Miasta Krakowa (UM) podkreśla, że w stolicy Małopolski jakość powietrza poprawia się. Według magistratu świadczą o tym dane z ośmiu stacji Inspekcji...

Poprawa środowiska miejskiego

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przeznaczył 120 mln zł na poprawę jakości środowiska miejskiego. Projekty mające na celu...

Tereny zdegradowane – szkolenia NFOŚiGW

200 mln zł jest do rozdysponowania w ramach czwartego naboru dla działania 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego”, typ projektów: 1) „Wsparcie dla...

Shortcode field is empty!