Tag - POIiŚ 2014-2020

Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poinformował o podpisaniu umowy o dofinansowanie kolejnego etapu porządkowania gospodarki...

Będą pieniądze na odpady!

Ministerstwo Środowiska poinformowało, że 2 sierpnia br. Komisja Europejska potwierdziła wypełnienie przez Polskę warunków wstępne (ex ante) w obszarze...

Pieniądze na zieleń w Stalowej Woli

Ponad 9,6 mln zł dofinansowania trafi do Gminy Stalowa Wola na zagospodarowanie zieleni miejskiej – poinformował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i...

Realokacja środków z odpadów na wod-kan

Przedłożony przez Ministra Rozwoju i Finansów projekt zmiany Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ) został przyjęty przez...

Shortcode field is empty!