Tag - paliwa alternatywne w transporcie

Autobusy na CNG w Rybniku

Dziewięć nowych autobusów zasilanych sprężonym gazem ziemnym (CNG) wyjeżdża na ulice Rybnika, a kolejne autobusy Zarząd Transportu Zbiorowego planuje uruchomić...

Autobusy na wodór

Urząd Miasta Gdyni (UM) poinformował, że miasto stawia na nowe i prośrodowiskowe rozwiązania w obszarze transportu publicznego. Konsekwencją tego jest podjęcie...

Shortcode field is empty!