Tag - OZE

RIO i inwestycje proekologiczne w mieście

Urząd m.st. Warszawy (UM) wskazał, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie (RIO) orzekła nieważność nowej uchwały Rady m.st. Warszawy dotyczącej...

Wykorzystywać inteligentne rozwiązania

W Europie w ubiegłym roku osiągnięto kolejny rekord mocy (547 TWh) generowanej z energii wiatrowej i słonecznej. Po raz pierwszy wartość ta była większa niż...

Shortcode field is empty!