Tag - opłaty za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Zmiany w Zarządzie rudzkiego PWiK-u

Rada nadzorcza Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej (PWiK) odwołała dotychczasowy Zarząd spółki. W skład Zarządu powołany został...

Zaopatrzenie w wodę na wsi pod lupą NIK

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) odniosła się do tematyki zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców gmin wiejskich. Przedsiębiorstwa wodociągowe działające na...

Shortcode field is empty!