Tag - opłaty za usunięcie drzew i krzewów

Rozporządzenie weszło w życie

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) przypomniała, że 29 sierpnia br. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów...

Shortcode field is empty!