Tag - Okiem Inspektora

Czujne oko UOKiK-u

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na bieżąco monitoruje lokalne rynki usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Od początku roku wydanych zostało...

Fałszywi inspektorzy

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku ma twardy orzech do zgryzienia. Do instytucji docierają bowiem sygnały, że w małych zakładach przemysłowych...

Częściowe wyniki

Trwają badania wody i śniętych ryb wyłowionych z jeziora Druzno i rzeki Wąskiej. Oprócz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w prowadzenie analiz...

Czas pokaże

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze prowadzi czynności wyjaśniające w związku ze śnięciem ryb w cieku Zimny Potok w okolicach...