Tag - Okiem Inspektora

Decyzje dotyczące poważnych awarii

W Ustawie z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska część przepisów poświęcono zagadnieniu poważnych awarii, a zatem – w myśl definicji – zdarzeniom, w...

Raport o stanie środowiska w Pomorskiem

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku (WIOŚ) opublikował „Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim w 2015 roku”. Jak można przeczytać...

Profil zaufany w ochronie środowiska

29 września br. ogłoszono Ustawę z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (DzU z 2016 r. poz. 1579). Jej celem jest...

585 tys. zł kary zapłacone!

Na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku (WIOŚ) opublikowana została informacja podsumowująca działania Pomorskiego...

Kara za nieprawidłowości

Kara finansowa za nieosiągnięcie w 2014 r. wymaganego poziomu ograniczenia masy składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz zarządzenie...

Udaremniony przemyt złomu

Rosjanin, skontrolowany na przejściu granicznym w Gronowie, próbował nielegalnie wwieźć do Polski złom mosiężny – informuje Izba Celna w Olsztynie. Gdy w...