Tag - Okiem Inspektora

256 kontroli transportów w 2023 r.

Według informacji przekazanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku (WIOŚ), w minionym roku inspektorzy przeprowadzili łącznie 256 kontroli...

Kontrola 427 oczyszczalni ścieków

Inspekcja Ochrony Środowiska (IOŚ) w latach 2020–2022 skontrolowała 427 oczyszczalni ścieków – poinformował Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOS). Celem...

Shortcode field is empty!