Tag - ograniczenie emisji

Uczelnia zamontuje instalacje fotowoltaiczne

Gdański Uniwersytet Medyczny (GUM) jest kolejną uczelnią w naborze „Brodziec – adaptacja do zmian klimatu”. Uczelnia na dachach wybranych budynków zamontuje...

Modernizacja oświetlenia w Gdańsku

Energa Oświetlenie, spółka zależna Energi z Grupy ORLEN, zrealizuje kolejny projekt, którego przedmiotem będzie modernizacja oświetlenia na Pomorzu. Tym razem...

Shortcode field is empty!