Tag - ograniczanie skałdowania

W stronę gospodarki o obiegu zamkniętym

W połowie marca br. odbyła się sesja plenarna Parlamentu Europejskiego, dotycząca pakietu dyrektyw odpadowych. Wyniki głosowania potwierdzają to, o czym...

Kara za nieprawidłowości

Kara finansowa za nieosiągnięcie w 2014 r. wymaganego poziomu ograniczenia masy składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz zarządzenie...

Rapair Cafe Piła – trzecia odsłona

Do udziału w trzeciej odsłonie Repair Cafe Piła zachęca mieszkańców pilski magistrat. Już w najbliższą sobotę (w godzinach od 10 do 14) w Szkole Podstawowej nr...

Oby plusy nie przesłoniły minusów

Czytelnicy do redakcji Szanowna redakcjo! Z ubolewaniem przeczytałem, nadesłaną przez jedną z branżowych izb odpadowych, odpowiedź Ministra Gospodarki jeszcze...

Shortcode field is empty!