Tag - ograniczanie niskiej emisji

KAWKA w Nowym Sączu na finiszu

W Nowym Sączu, Program KAWKA, służący poprawie jakości powietrza zmierza do finiszu, a wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane jeszcze tylko do końca lipca –...

Niskoemisyjne autobusy dla Krakowa

Krakowskie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne wzbogaciło się o 60 nowych autobusów, wyposażonych w silniki spełniające najwyższe obowiązujące w Europie...

Dymomierzami w spaliny samochodowe

Samorząd Wrocławia poczynił kolejny krok w celu poprawy jakości powietrza i zakupił trzy nowoczesne dymomierze, które 21 lipca br. zostały przekazane Komendzie...

W trosce o jakość powietrza Pomorza

Celem konkursu „Czyste powietrze Pomorza” jest wyłonienie zadań, których realizacja przyniesie najlepsze efekty ekologiczne wyrażone wielkością uzyskanej...

Niska emisja mniejsza o 140 tys. ton

Podsumowane zostało 14 lat pracy koncernu Veolia w Poznaniu. Jej efektem jest m.in. rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczej w mieście i wzrost liczby...