Tag - ograniczanie emisji

Energetyczna presja na środowisko

Postęp cywilizacyjny i przemiany demograficzne to czynniki, które pośrednio wpływają na stan środowiska. Rozwój kraju, odbywający się bez poszanowania...

Czym jest ślad węglowy?

Zmiany klimatyczne, spowodowane czynnikami antropogenicznymi, stanowią obecnie jeden z najważniejszych problemów środowiskowych. Rządy, organizacje pozarządowe...

Jakość powietrza – daleko do ideału

Zanieczyszczenia atmosferyczne stanowią poważne zagrożenie nie tylko dla ludzi, ale również dla środowiska. Skutki złej jakości powietrza wpływają bowiem...

Jakość powietrza wciąż niedoskonała

Działania podejmowane w Polsce w latach 2009-2012 w obszarze poprawy jakości powietrza i ochrony klimatu w dużej mierze dotyczyły konieczności wypełnienia...

LIFE+ bez koordynacji Cz. I

Wzmocnienie nadzoru nad wdrażaniem Instrumentu finansowego LIFE+ w Polsce – to główny postulat Najwyższej Izby Kontroli, skierowany do Ministerstwa Środowiska...

Wiele hałasu o… ekrany akustyczne

Kwestie nadmiernego stosowania ekranów akustycznych wzdłuż autostrad i dróg ekspresowych oraz zbyt dużej liczby przejść dla zwierząt budzą sporo kontrowersji...

Euro na środowiskowe inwestycje

30 kwietnia br. Komisja Europejska zatwierdziła finansowanie 225 nowych inwestycji (z 1468 nadesłanych wniosków) w ramach unijnego programu ochrony środowiska...